top of page

הגיטרה בידיים שלך!

- ללמוד גיטרה לבד- הגיטרה בידיים שלך - גיטרה אונליין
Wood Violin

מה נלמד בקורס הדיגיטלי? (סילבוס)

שיעור 1:

•    מבנה והכרת הגיטרה
•    כיוון ואחיזת הגיטרה
•    אצבעות ופריטות בגיטרה

 

שיעור 2:

•    מושגי יסוד במוזיקה 
•    קצב
•    היד הלוחצת

 

שיעור 3:

•    צוואר הגיטרה- חלק א
•    תרגול והכנה לקראת נגינת שיר
•    נגינת שיר

 

שיעור 4:

•    צוואר הגיטרה- חלק ב
•    מושגי יסוד מתקדמים במוזיקה- חלק א
•    נגינת שיר חדש

 

שיעור 5:

•    צוואר הגיטרה- חלק ג
•    מושגי יסוד מתקדמים במוזיקה- חלק ב
•    נגינת שיר חדש

 

שיעור 6:

•    אקורדים- מבוא
•    סוגי אקורדים, פריטות וטכניקות נגינה- חלק א
•    נגינת שיר באקורדים

 

שיעור 7:

•    סוגי אקורדים ,פריטות וטכניקות נגינה- חלק ב
•    טכניקות נוספות לנגינת גיטרה סולו
•    אקורדים נוספים, פריטת ארפג'יו

 

שיעור 8:

•    איך מוסיפים רגש לנגינה
•    מושגי יסוד מתקדמים במוזיקה- חלק ג
•    נגינת יצירה ספרדית מסכמת

 

לכל שאלה נוספת אני כאן עבורכם :)

רז שלו- מורה לגיטרה.

גיטרה אונליין- המורה שלכם- רז שלו שעורי גיטרה

נשארתם עם שאלות?
רוצים להתייעץ איתי?

bottom of page